تغیرات صنعت آسانسور در طی سالهای اخیر

تغیرات صنعت آسانسور در طی سالهای اخیر

از جمله این تغییرات میتوان به حذف شدن موتورخانه ها از اسانسورها اشاره کردکه دیگر نیازی به نصب موتورخانه نبود وهمچنین گیربکس وسیم بکسل نیز ازصنعت اسانسور حذف شد.

با به وجود امدن اسانسورهای جدیدبین شرکت های اسانسور جهان رفابت به وجود امدو هرازگاهی نواوری جدیدی از اسانسورها وارد بازار شد.

در اسانسورهای بدون موتورخانه یا (ام-ار- ال)ازموتورهای بسیارقدرتمند کم حجمی استفاده شد که این موتورها داخل چاه اسانسور منتقل میشدوبایک شاسی کوچک  دربالاترین نقطه چاه برروی ریلهای اسانسور نصب میشود که فضای بسیار کمی را اشغال میکند که این درمقابل با اسانسورهای قدیمی که نیاز به یک اتاق 10الی  12متری برای نصب موتورگیربکس وتابلو گاورنرداشت مزیت خوبی بود.

مزیت های اسانسورهای جدید MRLعلاوه بر نیاز نبودن به موتورخانه به نصب سریع اسانسورهاوسازگاری با محیطزیست،واستفاده از قطعات ولوازم کم حجم و همچنین پایین امدن هزینه های ساخت وساز ساختمان و سرویس دهی راحت ودسترسی راحت نصاب ها به تجهیزات به دلیل دردسترس بودن همه در داخل چاه اسانسوروهمچنین هزینه های تعویض لنت ترمز که به شدت پایین میاد واستفاده از ریلهای قویتر در این نوع اسانسورهاو.... اشاره کرد.

علاوه بر این درگذشته نیزاسانسورهای بسیارقوی وفوق العاده تولید شده بود که میتوان به اسانسور برج تایپه 101در تایوان اشاره کرد که این اسانسورها میتواند در مدت 39 ثانیه 89 طبقه را طی کند و به همین دلیل درسال 2006 میلادی  درکتاب گینس به عنوان رکورد ثبت شد.

دراسانسورهای سریع السر برای اینکه گوش مسافران به دلیل سرعت زیاد از اسیب وصدمه در امان باشدوهمچنین به جهت اغتشاش هواداخل چاه اسانسور وبه حداقل رساندن میزان سوت زدن جریان هوا این اسانسورها را مجهزبه سیستم کنترل فشاراتمسفرداخل کابین کردن که میزان فشارهوارا بادمنده های مکش و تخلیه کنترل میکردند.

اسانسور ها ازنظر نوع کاربردشان ونیروی حرکتی به چندگروه تقسیم میشوندکه هرکدام کارایی مخصوص خود رادارند.